open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 7 במאי 2014

      עיון בספר הוצאות והכנסות

      שםהאם דייר שהחליט על דעת עצמו לשלם מיס י וועד מופחתים זכאי לעיין "בכל קבלה וקבלה ובכל הוצאה והוצאה"(לדבריו)? הדוח השנתי הוצג בפני כל הדיירים ובו פרוט כל ההוצאות בישיבה שנתית שגם אותו דייר השתתף. תבענו את אותו דייר אצל המפקח אבל עדיין מחכים לפסק דין תודה

      7 במאי 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 7 במאי 2014

      עיון בספר הוצאות והכנסות

      שלום,
      עקרונית כל אחד מבעלי הדירות זכאי לעיין בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, ובקבלות ובמסמכים הנוגעים להן. וועד הבית הוא מנהל את כספי הבית המשותף כנאמן של כלל בעלי הדירות. יתר על כן, סעיף 16 של התקנון המצוי קובע כיצד צריך לנהל את כספי הבית המשותף וסעיף משנה (ג) קובע את זכות העיון במפורש.

      16. (א) הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.

      (ב) הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חדשים; הדין וחשבון יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.

      (ג) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.

      (ד) הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.

      (ה) שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום 1 בינואר, ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה; שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום.

      מיום 23.1.1992

      תיקון מס' 14

      ס"ח תשנ"ב מס' 1380 מיום 23.1.1992 עמ' 59 (ה"ח 2090)

      החלפת סעיף 16

      הנוסח הקודם:

      16. (א) הגזבר ינהל פנקס הכנסות והוצאות ויביא אותו יחד עם כל הקבלות והמסמכים הנוגעים להן לפני האסיפה הכללית הרגילה לאישור.

      (ב) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, ובקבלות ובמסמכים הנוגעים להן.

      (ג) שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום האחד בינואר ותסתיים ביום 31 בדצמבר כל שנה; שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ב-31 בדצמבר אותה שנה.


      חוק (מס' 23) תשס"ב-2001

      7 במאי 2014
      • 7 במאי 2014

       עיון בספר הוצאות והכנסות

       כל זה ידוע לי בתודה שאלתי היא דייר שלא מקיים חובותיו הכספיות ורוצה לראות דיווח של כל שנת הכספים האם לאפשר לו. נכון שהחוק קובע זכותו לעיין אבל האם דיירי שלא משלם הוא בעל זכויות בעלי זכויות כמו דייר שמשלם? איך נציג וועד שמשמש כמתחזק של הבניין בהתנדבות צריך להרגיש כשהוא נותן שרות לדייר ש"חייב לשאת בהוצאות אחזקתו של בניין" אך לא עושה זאת?

       7 במאי 2014
       • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 8 במאי 2014

        עיון בספר הוצאות והכנסות

        שלום שוש,
        הדין מחייב אותך לנהוג בניקיון כפיים ובתום לב. אינך רשאית למנוע מאחד משכניך לעיין בספרי החשבונות והמסמכים של הוועד גם אם הוא סרבן תשלום או מתחכם. אני סבור כי תחושי שלמה יותר עם עצמך לאחר שאותו בעל דירה יעיין בספרים ובמסמכים ולא ימצא בהם פגם.
        .
        מניסיוני רב השנים כמתנדב בפעילות ציבורית שלא על מנת לקבל פרס למדתי כי מוטב לא לצפות לתגמול או אפילו להערכה מחלק מהציבור שלמענו אתה השקעת זמן, מרץ ואפילו את הלב. אם אינך מרגישה בנוח עם המטלות שנטלת על עצמך כמתנדבת, את רשאית להתפטר.

        איך אני אמור להרגיש כאשר אני קורא את תשובתך:- "כל זה ידוע לי". אני תוהה לעצמי מדוע טרחתי להשיב לשאלתך שהרי עפ"י עדותך ידעת את התשובה.

        8 במאי 2014
        • 8 במאי 2014

         עיון בספר הוצאות והכנסות

         תודה לך עו״ד רותם על ההתייחסות הסבלנית והסובלנות

         8 במאי 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form