• 15 ביולי 2014

  תשלום לחברת ניהול

  שלום רב, מהו הבסיס המשפטי לגביית תשלומי חברת ניהול בבית משותף. האם התשלום הינו אחיד או יחסי? האם דייר שאין בבעלותו חנייה בבניין אמור לשלם הוצאות חשמל ומים ככל הדיירים המשתמשים בחנייות?

  15 ביולי 2014
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 15 ביולי 2014

  תשלום לחברת ניהול

  שלום רחל,
  סעיף 58 של חוק המקרקעין קובע כי:- " (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.".
  אסיפת הדיירים רשאית להחליט כי הרכוש המשותף של הבית ינוהל ע"י חברת ניהול. התשלום שעל בעלי הדירות לשלם לחברת הניהול יעשה עפ"י הוראות התקנון או במקרים מסויימים עפ"י ההוראות בחוזה הרכישה של הדירה. גם התשובה לשאלתך האחרונה תיקבע עפ"י הוראות התקנון.

  15 ביולי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?