open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 15 ביולי 2014

      מכירת רכוש משותף - חצר הבית

      קבוצת בעלי דירות בבית משותף שבו יש לידרה בצפון הישן בת"א, מנהלת מו"מ עם בעל דירת הקרקע למכור לו את החצר האחורית של הבית. אני מתנגד למכירה. מה הרוב הנדרש לאפשר מכירה או שימוש או לחילופין מהו מינימום המתנגדים שימנעו את המכירה .
      תודה, עידו

      15 ביולי 2014
     • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 16 ביולי 2014

      מכירת חלק של הרכוש המשותף ( חצר הבית ) לבעלים של אחת הדירות

      שלום,

      סעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:

      "71ב. שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה (תיקונים: התשנ"ה, התשס"ח)

      (א) על-אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זבויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתה רשאים להחליט על-כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

      (ב) לא תתקבל החלטה באמור בסעיף-קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

      (ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין.

      (ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף-קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

      (ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על-ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

      (ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

      (ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה."

      16 ביולי 2014
      • 17 ביולי 2014

       מכירת חלק של הרכוש המשותף ( חצר הבית ) לבעלים של אחת הדירות

       תודה על המידע המפורט. אבל הוא מתייחס להענקת זכות למטרות בניה. לא כך במקרה שאני מביא כאן. כאן מכירת החצר/ הענקת זכות שימוש , היא רק למטרת הנאת בעלי דירת הקרקע. לאמור הדירה הופכת להיות דירת גן. אלא שהשימוש בגינה עלול להוות מפגע עבורי כמי שגר מעליה..ודאי אם הזכויות תועברנה לצדדים שלישיים לאחר מכירתה. האם גם במקרה מספיק רוב של 2/3 ?

       17 ביולי 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form