• 26 ביולי 2014

  כיצד דואגים לנקיון בנין בו אין ועד בית?

  רכשתי דירה בבניין בחיפה. הבניין והחצר מוזנחים ומלוכלכים לרמה של מפגע. הדיירים, הן שוכרים והן בעלי דירות מתנהלים באדישות ובחוסר אכפתיות. כיצד ניתן לגרום להם לשלם עבור נקיון הבניין, מאחר וכפי הנראה, לסמוך על רצון טוב בלבד - לא ישנה את מצב הבניין.

  26 ביולי 2014
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 28 ביולי 2014

  כיצד דואגים לנקיון בנין בו אין ועד בי

  שלום,

  סעיף 67 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלקמן:-

  "67. הנוהל באין נציגות

  (א) לא נכונה בבית משותף נציגות לפי הוראות התקנון, או שהנציגות אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות סעיף 66 יחולו, בשינויים המחוייבים, על מינוי הנציגות, על קביעת שכרה ועל מעמדה.

  (ב) קבע תקנונו של הבית המשותף בחירת הנציגות באסיפה כללית, לא ישתמש המפקח בסמכותו לפי סעיף-קטן (א) אלא לאחר שכינס את בעלי הדירות לאסיפה כללית לבחירת הנציגות והנציגות לא נבחרה באסיפה, או שנוכח כי בנסיבות המקרה כינוס האסיפה לא יהיה מעשי."

  כאמור, על-פי סעיף 67 לחוק המקרקעין, במקרה שלא נכונה בבית המשותף נציגות לפי הוראות התקנון, רשאי המפקח למנותה. את זכאית לעתור למפקח\ת על רישום המקרקעין בחיפה למנות נציגות ( ועד בית ) לבניין בתנאי שהבית רשום כבית משותף או שהוא ראוי להירשם כבית משותף.


  -------------------
  בתים משותפים - נכסי דלא ניידי , פרק 26: הנוהל באין נציגות, עו"ד אריה סאמרלי (יולי 2011), אוצר המשפט

  28 ביולי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?