• 19 במרץ 2013

  ריחות "לא נעימים" בבניין חדש

  שלום רב עו"ד רותם!
  אנחנו רכשנו דירה מקבלן אמורים לקבלה בעוד מספר חודשים בתקווה.
  לאחרונה כאשר הגענו לבניין חשנו בריח "לא נעים" שככל הנראה נובע מהביוב המשותף.
  האם יתכן שהריח באמת נובע מהביוב או כתוצאה רשלנית של חברת הבנייה?

  19 במרץ 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דניאל רותם 19 במרץ 2013

  ריחות "לא נעימים" בבניין חדש

  שלום דנה,
  אני תוהה למה את מצפה ממני לומר לך מה מקור הריח "הלא נעים". כידוע לך, אינני מכיר את הבניין וגם אינני מומחה בבנייה.
  בכל זאת אנסה לייעץ לך על סמך ניסיון החיים.

  ראשית, אני מציע לכם לכתוב מכתב לקבלן או אם מדובר בחברה קבלנית גדולה, כתבו למנהלה או לאדם האחראי על הבנייה. במכתב עליכם להודיע על הממצא המטריד ולבקש הבהרה על מקור הריח הרע וכן לדרוש כי המפגע יתוקן במהלך הבנייה.

  כל עוד לא קיבלתם את החזקה בדירה האחריות לתיקון כל מפגע ולהשלמת הבנייה מוטלת על מי שמכר לכם את הדירה. אחריות זו תהיה בתוקף גם ב"תקופת הבדק" לאחר שהדירה תימסר לכם כמפורט בחוק המכר (דירות)התשל"ג-1973 ובתוספות לחוק.

  בעת קבלת הדירה מהקבלן או נציגו, בידקו היטב אם קיימים מפגעים או ליקויים או אי התאמות בדירה וברכוש המשותף של הבניין ועמדו על זכותכם כי כל הליקויים שתמצאו ירשמו בפרוטוקול המסירה. אם הקבלן יסרב לרשום את הליקויים או אי ההתאמות שתמצאו בדירה בפרוטוקול המסירה, שלחו אליו מייד לאחר מעמד המסירה מכתב בדואר רשום שבו תפרטו את כל טענותיכם ושמרו על העתק צילומי של המכתב והאישור של הדואר על קבלת המכתב למשלוח בדואר רשום.

  אגב, אתם זכאים לשכור את שירותיו של מהנדס בניין שיבדוק את הדירה מטעמכם וייתן לכם חוות דעת מקצועית על קיומם של ליקויים או פגמים בדירה לרבות אי התאמות לתקן הבנייה המחייב. אם המהנדס ימצא ליקויים כאמור, תוכלו להסתמך על חוות דעתו בדרישותיכם מהקבלן לתיקון הליקויים. אם הקבלן לא יתקן את כל הטעון תיקון בתוך זמן סביר או בתוך תקופת הבדק תוכלו להיעזר בחוות הדעת של המהנדס כדי לחייב את הקבלן לתקן את הליקויים או לחילופין לפצותכם בגינם.

  כדי להסיר כל ספק, לפי שעה, כל עוד הבניין נמצא בשלבי בנייה, אינכם זכאים להפריע לבנייה או לחייב את הקבלן לתקן כבר עתה פגמים זולת אי התאמות בבנייה אשר ברור מאליו כי חורגות מהמפרט שצורף לחוזה המכר והן לא תהיינה ניתנות לתיקון בעתיד.

  19 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?