• 4 ביוני 2013

  סמכויות בורר בהליך בוררות

  האם בורר שהזמין עד ולא הגיע, יכול לנהל את המשך ההליך בלעדיו? במקרה שכן, כיצד יתייחס לצד ולעד?

  4 ביוני 2013
 • מנהל הפורום רפאל פישר 8 ביולי 2013

  סמכויות בורר בהליך בוררות

  שלום ענת,

  ראשית, החובה להעיד בבוררות היא כחובת כל אדם להעיד בבית המשפט. לבורר נתונה בבוררות אותה סמכות להזמין עדים למתן עדות או להמצאת מסמכים כפי שהיא נתונה לבית המשפט בתובענה שהוגשה לפניו, והוא רשאי לפסוק להם שכר והוצאות. בבוררויות בהן מבקשים הצדדים להוכיח את טענותיהם באמצעות מסמכים ועדים, הכלל הוא שעל כל צד לדאוג להביא את ראיותיו. עם זאת, ניתן להסתייע גם בבורר לשם זימון עדים והמצאת המסמכים המבוקשים. סעיף 13 לחוק הבוררות מעגן את סמכות הבורר לזמן אדם למתן עדות בבוררות, ובמקרה של אי התייצבות העד – סמכות הענישה (על ידי הטלת קנס ומאסר) והכפייה להבאתו (באמצעות צו הבאה) מסורה בידי בית המשפט , מכוח סעיף 16 לחוק הבוררות, וזאת אם שוכנע בית המשפט שהעד קיבל הזמנה רשמית. הבורר אינו חייב לזמן כל עד שבעל דין מבקש את שמיעתו, אם לדעת הבורר עדותו אינה רלוונטית לעניין הנדון בפניו והוא משוכנע לחלוטין שאין בה צורך.

  8 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?