• 25 בינואר 2015

    אמהות

    שלום רב,
    האם במשפחה חד מינית שבה יש אמא ביולוגית ואמא מאמצת (יש צו אימוץ) ניתן להעביר את נקודות הזיכוי לקצבת ילדים לאמא המאמצת?

    25 בינואר 2015