• 2 באוקטובר 2015

    כיבוד הפקדת כסף בהעברה בנקאית לחשבון חסום

    האם הבנק יכבד כסף שיופקד בהעברה בנקאית (שתעשה באמצעות האינטרנט) לטובת חשבון חסום?
    כלומר האם ניתן לבצע הפקדת כסף לחשבון חסום והבנק יכבד את זה ויזכה את החשבון החסום?

    2 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?