• 24 באוקטובר 2013

    זכויות שתייה של מלווה של נהג צעיר

    האם נהג שמלווה נהג צעיר יכול לשתות וגם קצת להשתכר כשהוא מלווה את הנהג החדש?

    24 באוקטובר 2013