open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 19 בספטמבר 2015

      סמכות חקירה פלילית של חוקר ביטוח לאומי

      שלום,
      רציתי לברר מה הסמכות של חוקר ביטוח לאומי לחקור עבירות פליליות והאם מותר להם לחפש בביתי ללא צו?
      מיואשת וכואבת

      19 בספטמבר 2015
     • 19 בספטמבר 2015

      סמכות חקירה פלילית של חוקר ביטוח לאומי

      שלום לך,
      חוקרי הביטוח הלאומי מונחים לאתר ולחשוף מעשי מרמה וזיוף ולמנוע ניצול לרעה של כספי המוסד לביטוח לאומי.
      החוקרים מאתרים מקבלי קצבאות החשודים בקבלת קצבה במרמה, ופועלים כנגד מעסיקים המתחמקים מתשלומי דמי ביטוח בעבור עובדיהם בניגוד לחוק.

      סעיף 146 לחוק הביטוח הלאומי הסמיך חוקרים של המוסד לביטוח לאומי לבקר בכל עת סבירה בבתיהם של מבוטחים התובעים גמלה, או שקיבלו גמלה, כדי לחקור בכל עניין הכרוך בקבלת הגמלה.

      ממצאי החקירות ועדויות המצביעים על הוכחת מעשי המרמה מועברים להגשת כתבי אישום באמצעות היחידה הארצית לחקירות פשעים כלכליים של משטרת ישראל.
      צו חיפוש
      סעיף 383 לחוק הביטוח הלאומי מתיר לחוקרים מוסמכים של המוסד לביטוח לאומי, להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שעובד בו אדם כעובד עצמאי או שכיר, לשם חקירה בקשר לתביעה או לתשלום גמלה ולדרוש כי יוצג בפניו כל פנקס או מסמך בדבר האנשים העובדים באותו מקום, ולחקור כל אדם, בתנאי שיש ברשותו צו חיפוש מאת שופט בית משפט שלום.

      לחוקר על פי הצו יש סמכות לערוך חיפוש בבית או במקום אחר לפי האמור בצו החיפוש ולתפוס כל חפץ אשר נראה לחוקר כי הוא החפץ המתואר בצו החיפוש (שמתיר לתפוס אותו) ולעשות בו כאמור בצו.

      חיפוש ללא צו
      חוקרי הביטוח הלאומי רשאים לערוך חיפוש גם ללא צו שיפוטי, וזאת צו רק אם הנחקר הסכים לביצוע החיפוש.
      ההסכמה חייבת להיות מתוך רצון חופשי כאשר ברור וידוע לחשוד/ה שזכותה גם לסרב ולהתנגד לביצוע החיפוש.
      דהיינו, על החוקר להבהיר במפורש כי נתונה לנחקר הזכות לסרב לחיפוש והסירוב לא ייזקף לחובתו (כלומר לא ישמש נגדו) ולא להסתפק בבקשת ההסכמה של הנחקר. הנחקר זכאי לנוכחות שני עדים שאינם שוטרים בשעת החיפוש בביתו.

      על חוקר הביטוח הלאומי להזדהות הפני הנחקר ולהזהירו כי הוא נחקר בחשד לעבירה פלילית במסגרת הליך פלילי, אשר בסופו עלולים להגיש כנגדו כתב אישום.
      הנחקר זכאי שהחוקר יסביר לו את מהות החשדות נגדו.

      זכות ההיוועצות בעורך דין: לנחקר יש זכות להיוועץ בעורך דין בטרם תחל החקירה ובמהלכה.
      על החוקר ליידע את הנחקר בדבר זכותו להיוועץ עם עורך דין.

      אי הפללה עצמית וזכות השתיקה
      לנחקר עומדת זכות השתיקה והוא זכאי שלא לענות על שאלות אשר התשובות להן עשויות להפליל אותו.
      על החוקר להבהיר לנחקר שעמידתו על זכות השתיקה במהלך החקירה, לא תתפרש כחוסר שיתוף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי, המוביל לאיבוד הקצבה.
      הזכות שהחקירה תתנהל בשפה המובנת לנחקר.
      על פי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), החוקר של הביטוח לאומי צריך לרשום את הודעת הנחקר בכתב ובסיום החקירה להציג את ההודעה בפני הנחקר. הנחקר יתבקש לחתום על ההודעה, אך הוא רשאי לסרב לחתום עליה.
      במקרה שהנחקר סירב לחתום על ההודעה, ירשום זאת החוקר בשולי ההודעה תוך ציון סיבת הסירוב.

      בהצלחה

      19 בספטמבר 2015
      • 22 במאי 2017

       סמכות חקירה פלילית של חוקר ביטוח לאומי

       התייעצות לגבי חקירה בביטוח לאומי

       22 במאי 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form