עגלת סופר ישנה - פורום עבירות רכוש

שאלה חדשה
 • י

  נשלח ע"יי 13:38, 1 במאי 2014

  שלום! במקרה שאדם מוצא ברחוב למשל עגלת סופר ישנה (ללא לוגו של רשת קימעונית). האם מותר לו לקחת לעצמו את העגלה? האם מבחינה חוקית העגלה היא עדיין רכוש של רשת קימעונית? האם אפשר להאשים את האדם בעבירת גניבה? תודה

  השב
 • 09:58, 8 במאי 2014

  שלום, לשאלתך ישנו מענה מפורט למידי הנוגע לכל אבידה והכל מוסדר בחוק השבת אבידה וכן בתקנות השבת אבידה. על מוצא אבידה להודיע למשטרה עליה זולת אם יש להניח שבעל האבידה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה. יכול מוצא האבידה למוסרה למשטרה אך יכול שיידרש לעשות כן על ידיה. בתום ארבעה חודשים מיום מסירת ההודעה או המציאה באם לא היה עליו להודיע כאמור לעיל ובעל האבידה לא הגיע לבקשה יהפוך המוצא לבעליה. לא הודיע מוצא האבידה עליה והיה עליו לעשות כן, בתום 4 חודשים באם לא יגיע בעל האבידה לדורשה, יעבור הרכוש לבעלות המדינה מי שאינו מקיים את המוטל עליו לפי חוק זה, דינו - מאסר ששה חדשים וכן קנס.

  תגובה
עבירות רכוש מדורגות ברף החומרה הנמוך ביותר בחוק העונשין (למעט עבירות נגד רכבים, המפורטות בפרק מיוחד ואשר אליהן מתייחס המחוקק יותר בחומרה).
ככלל, עבירות נגד הרכוש אינן מקימות עילת מעצר, אך גם כאן – קיים מדרג חומרה הנקבע עפ"י נסיבות ביצוע העבירה (מספר המשתתפים, מידת התחכום ושיטתיות, קיימות כמובן נסיבות רבות נוספות אשר עולות כל אחת במקרה הספציפי שלה, כגון מידת התעוזה של העבריין, היקף הרכוש שנגנב וכו'), כמו גם במידת הסיכון שנשקף לציבור מביצוע העבירה, האם היה שימוש באלימות וכו'.
ככל שהעבירה ונסיבותיה יהיו חמורות יותר, כך מתחזקת האפשרות שביהמ"ש יקבע כי קמה עילת מעצר ואף הענישה בגינן תהיה חמורה בהתאם (ר' עבירות שוד, עבירות של תקיפה לשם גניבה, עבירות נגד רכב ועבירות התפרצות לדירה).
לכן, כשאומרים שעבירות רכוש הן העבירות הפעוטות ביותר בחוק עונשין, יש להבין שלא מתכוונים לעבירות נגד כלי רכב, או עבירות התפרצות לדירה, המקימות (לעיתים) עילת מעצר והעונש בגינן יהיה חמור בהרבה.