חיפוש גנב שצולם במצלמה - פורום עבירות רכוש

שאלה חדשה
 • אנונימית

  נשלח ע"יאנונימית 10:13, 14 במאי 2014

  שלום אחי גנב מדוכן של תכשיטים בקניון 2 טבעות המוכר לא ראה שאחי לקח את הטבעות אני הייתי איתו ולא ראיתי שהוא לקחת את הטבעות אם היתה מצלמה בדוכן המוכר יכול ללכת למשטרה כדי לחפש את אחי? גם אותי יחפשו? אנחנו צריכים לחשוש?

  השב
 • 16:13, 14 במאי 2014

  אכן, בעל החנות בהחלט יכול לגשת למשטרה ולדווח וכן להציג בפניהם את סרטון הוידאו.
  גניבה שכזו היא עבירה מסוג עוון שדינה מאסר של עד 3 שנים, ואדם אשר ימצא מסייע לאדם לבצע עבירה עונשו מחצית מעונשו של המבצע הראשי.
  אדם אשר ימצא מסייע לאחר ביצוע העבירה יכול ויואשם בסיוע לאחר מעשה ודינו מאסר.
  מה העונש על סיוע לאחר מעשה ?
  עונש על סיוע לאחר מעשה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


  260. מסייע לאחר מעשה
  (א) היודע שפלוני עבר עבירה ומקבל אותו או עוזר לו בכוונה שיימלט מעונש, הריהו מסייע לאחר מעשה, זולת אם היה בן-זוגו, הורהו, בנו או בתו של העבריין; ואולם אשה שבנוכחותו ובמרותו של בעלה קיבלה עובר עבירה שבעלה השתתף בה או עזרה לו, כדי שיימלט מעונש - אינה בגדר מסייעת; לענין סעיף זה, "עבירה" - למעט חטא.

  (ב) מסייע לאחר מעשה אפשר להעמיד לדין ולהרשיע, אף אם מבצע מעשה העבירה לא הורשע תחילה או שאי אפשר לנקוט הליכים נגדו או לאכוף עליו ענישה בשל העבירה.


  261. דין מסייע לאחר מעשה
  מסייע לאחר מעשה, דינו -

  (1) אם העבירה היתה פשע - מאסר שלוש שנים;

  (2) אם העבירה היתה עוון - מאסר מחצית תקופת העונש שנקבע לאותה עבירה.

  תגובה
עבירות רכוש מדורגות ברף החומרה הנמוך ביותר בחוק העונשין (למעט עבירות נגד רכבים, המפורטות בפרק מיוחד ואשר אליהן מתייחס המחוקק יותר בחומרה).
ככלל, עבירות נגד הרכוש אינן מקימות עילת מעצר, אך גם כאן – קיים מדרג חומרה הנקבע עפ"י נסיבות ביצוע העבירה (מספר המשתתפים, מידת התחכום ושיטתיות, קיימות כמובן נסיבות רבות נוספות אשר עולות כל אחת במקרה הספציפי שלה, כגון מידת התעוזה של העבריין, היקף הרכוש שנגנב וכו'), כמו גם במידת הסיכון שנשקף לציבור מביצוע העבירה, האם היה שימוש באלימות וכו'.
ככל שהעבירה ונסיבותיה יהיו חמורות יותר, כך מתחזקת האפשרות שביהמ"ש יקבע כי קמה עילת מעצר ואף הענישה בגינן תהיה חמורה בהתאם (ר' עבירות שוד, עבירות של תקיפה לשם גניבה, עבירות נגד רכב ועבירות התפרצות לדירה).
לכן, כשאומרים שעבירות רכוש הן העבירות הפעוטות ביותר בחוק עונשין, יש להבין שלא מתכוונים לעבירות נגד כלי רכב, או עבירות התפרצות לדירה, המקימות (לעיתים) עילת מעצר והעונש בגינן יהיה חמור בהרבה.