• 4 ביולי 2016

  אין אישור ניהול ספרים

  האם בעל עסק שאין לו אישור על ניהול ספרים עובר על החוק ואם כן מה יקרה אם ייתפס?

  4 ביולי 2016
 • 18 ביולי 2016

  אין אישור ניהול ספרים

  שלמה שלום,
  מנתוני השאלה לא ברור מדוע אין לבעל העסק אישור על ניהול ספרים. האם מדובר בעניין טכני? האם יש סיבה מהותית לכך שאין אישור?
  בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 נקבעו הכללים ביחס לאופן ניהול הספרים, לרבות החובה לנהל מערכת חשבונות, הספרים שיש לנהל בהתאם לסוג העסק, התיעוד שיש להפיק, המועדים בהם יש להפיק התיעוד, הפירוט שיש לכלול, רישום הפעולות השונות, שמירת מערכת החשבונות ועוד.
  אי ניהול ספרים כדין יכול להתבטא בצורות שונות, ובהתאם לכך תהיינה ההשלכות האזרחיות והפליליות האפשריות של מחדל זה.

  18 ביולי 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?