• 15 בדצמבר 2015

    עתיד גובה הארנונה בחודשים שלאחר מות קשיש שקיבל ארנונה מוזלת עד למכירת הדירה

    קשיש יצול שואה נפטר והותיר דירה. שילם ארנונה מוזלת כמדומני עקב גילו ומצבו. מה יקרה תכלס מבחינת ארנונה בחודשים לאחר מותו עד מכירת הדירה?

    15 בדצמבר 2015