נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
שחר

פיצויים עקב איחור מסירה דירה

בעקבות הקפאת הליכים לפני פשיטת רגל של הקבלן הופסקו עבודות בניה על ידי פסיקה של בית משפט. לאחר כמה חודשים נמצאו לקבלן רוכשים והם חזרו להמשך עבודה. את הדירה קיבלנו באיחור של 5 חודשים מהתאריך שנקוב בחוזה (כאשר איחור מותר הוא חודשיים + 18 יום עקב שינויים). המלל בחוזה שמדבר על מתי לא יתקבלו פיצויים: "מועד מסירת החזקה, יידחה מפאת הפסקת הבניה בבניין ו/או בדירה, בגין כוח עליון, הוראות כל דין, גיוס כללי, שביתה כללית בענף הבניה, הקפאת בניה מטעם רשות מוסמכת, מחסור כללי בלתי צפוי מראש בפועלי בנין ו/או חומרי בנין, עיכובים מטעם חברת החשמל או כל רשות מוסמכת אחרת או כל גורם אחר שאין לחברה שליטה עליו ובלבד שהעיכוב האמור אינו נובע ממעשה או מחדל של החברה והחברה עשתה מאמצים סבירים, למרות העיכוב, למסור לרוכש את החזקה בדירה במועד הקבוע בס' 1.8 לעיל. משך זמן דחיית מועד מסירת החזקה בדירה, יהיה שווה למשך הזמן בו נמשך בפועל העיכוב הנובע מהגורמים שלעיל בתוספת 30 ימים לצורכי התארגנות מחודשת. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת כי במקרה של איחור במסירת החזקה בגלל אחד הגורמים המנויים לעיל, לא יהיה הרוכש זכאי לכל פיצוי מטעם החברה והדבר גם לא יחשב כהפרת ההסכם ע"י החברה." אנחנו בגדול גם חתמנו חוזה מול היזם ולא מול הקבלן שפשט את הרגל, ובלי קשר לזה האם פסיקה של בית משפט של הקפאת הליכים נחשבת לרשות מוסמכת? מעבר לכל האיחור היזם גם לא התנהל כפי שסוכם בחוזה למסירת החזקה. הוא לא התריע 14 יום לפני המסירה בכדי להסדיר תשלום אלא אמר שהדירה מוכנה רק אחרי ששאלנו אותו מתי הוא מתחיל להעביר לנו את כספי הפיצויים של האיחור. שפנינו ליזם לבקשת כספי פיצויים (לאחר המסירה) הוא נענה בשלילה ואמר כי עקב הקפאת הבניה האיחור לא דורש פיצוי, בנוסף הוא אמר שיש לו מסמך מבית משפט שמתיר זאת. האם יש כאן קייס לאיחור במסירה וקבלת פיצויים?

item.Author מנהל הפורום עו"ד עמית דביר

שלום רב, בלי לראות את מלוא חוזה המכר מול היזם ואת מסמכי בית המשפט שהוא טוען שתומכים בגירסתו לא ניתן לבחור את המקרה. השאלה, האם היזם שבחר לבנות באמצעות קבלן מבצע שנכנס לפשיטת רגל, חוסה תחת ההגנה של כוח עליון ועיכוב שאינו בשליטת היזם היא שאלה מורכבת, שלא ניתן במסגרת פורום להשיב עליה, בטח ובטח ללא החומר שציינתי.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום רכישת דירה - עסקאות מכר של דירות למגורים