• 18 בנובמבר 2015

  מה הם הכנסות מנכסים ?

  לצורף חישוב זכאות לקבלת קיצבת זיקנה מהביטוח הלאומי
  יש מגבלה של הכנסה מדירות מגורים בסך 10556 ש"ח.
  האם הסכום הזה מחושב מהברוטו כלומר :- לדוגמא מי שקיבל שכ":ד ברוטו בסך 11,000 ש"ח אינו עומד בתנאי קריטריון זה.
  אבל אם הוא שילם מס הכנסה בשיעור 10% על כל הסכום ולמעשה קיבל לידיו רק 9,900 ש"ח האם הוא עומד בתנאי קריטריון זה ?

  18 בנובמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?