• 1 במאי 2013

    בדיקה על הוצאות עמותה שאני תורם לה

    איפה אני יכול לבדוק על ההוצאות של עמותה שלה אני תורם בשנתיים האחרונות? אני רוצה לבדוק גם את גובה השכר שמקבלים העובדים בעמותה. תודה

    1 במאי 2013