open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 10 ביוני 2015

      שכר טרחה ותרומות ליו"ר עמותה

      האם מי שמכהן כיו"ר עמותה רשאי לקבל תרומות עבור פעילותו אבל לחשבונו הפרטי על פעילותו במידה ותורם מעוניין בזה בארץ או בחו"ל?

      האם יו"ר עמותה רשאי לקבל שכר טרחה מגורמים מזמינים על הרצאות שמעביר במסגרת העמותה?

      תודה

      10 ביוני 2015
     • מנהל הפורום עו"ד דב קיבלוביץ 27 ביוני 2016

      שכר טרחה ותרומות ליו"ר עמותה

      יו"ר עמותה הינו חבר ועד שנבחר לתפקידו זה מקרב חברי הוועד. כחבר ועד; חל עליו איסור להיות עובד של העמותה או ספק שירותים שלה בתשלום - כקבלן עצמאי. כך חל גם איסור על כל התקשרות נוספת של חבר הועד עם העמותה, שכתוצאה ממנה חבר הועד מקבל תמורה מהעמותה, לרבות בעקיפין, באמצעות גוף אחר שהעמותה מתקשרת עמו . לדעתי יש להחמיר בפרשנות לגבי ה"גוף האחר" ככולל תורם מסוג כלשהו לעמותה. שממילא ניתן היה לעשות שימוש בתרומה שלו במסגרת פעילות העמותה . אם היו"ר גם חבר עמותה ( כפי שניתן להניח בוודאות) הרי זו גם "חלוקת רווחים אסורה" לחבר זה.
      אם היו"ר מעביר הרצאות "במסגרת העמותה" ו/או עבור העמותה בארץ ו/או בחו"ל הוא זכאי להחזר הוצאות מסויים , כפי שנקבע בכללים שפרסם רשם העמותות;

      "בנוסף לגמול עבור השתתפות בישיבות ועד העמותה ו/או ועדה אחרת שלה והחזר הוצאות בקשר להשתתפות זו, או גמול שנתי ליו"ר הוועד, במקום גמול ההשתתפות בישיבות- עמותה רשאית לשלם לחבר ועד או ליושב ראש ועד את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או את הוצאות הנסיעה והשהייה שלו מחוץ לישראל לצורך פעילותו לקידום מטרותיה של העמותה, אם מתקיימים התנאים הבאים:

      • הועד החליט מראש, באישור ועדת הביקורת, על סוגי הפעילויות שיבצע חבר הוועד או יו"ר הוועד עבור העמותה (אלא אם כן יו"ר הוועד מקבל גמול שנתי שאז אין חובה לקבל החלטה זו).

      • תשלום ההוצאות בפועל אושר ע"י הוועד.

      • ההוצאות הן סבירות בנסיבות העניין, בהתחשב בהחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה, הן נדרשות לצורך ביצוע הפעילות האמורה במישרין והאסיפה הכללית קבעה כללים ונהלים לעניין זה, אחת לשנה. חבר הוועד או יושב ראש הוועד דיווח, בהקדם האפשרי, לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות הפעילות האמורה עבור העמותה והוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות.

      בעמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על 100 מיליון ₪ ניתן לאשר, לצורך קידום מטרות העמותה ועל פי המנגנון האמור לעיל, גם הוצאות מסוג אחר שאינן הוצאות נסיעה (בישראל) או נסיעה ושהייה (בחו"ל) והכל אם הן בקשר עם פעילות לקידום מטרות העמותה. כך גם בעמותות בעלות מחזור כספי נמוך יותר, אם אינן משלמות גמול כלל. "

      27 ביוני 2016
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form