• 19 במרץ 2012

    לקיחת נערה לתחנת משטרה

    האם מותר לשוטר לקחת נערה(קטינה) לתחנת המשטרה מבלי ליידע את ההורים על כך? הנערה היתה עדה לפגיעה של נער בנער אחר.

    19 במרץ 2012