• 11 באפריל 2012

    מסייע לפריצה אחרי גניבת מפתח לצורך הפריצה

    ביררתי לגבי מה שאמרתי לך. שגנבתי מפתח ונתתי פלמישהו שיפרוץ במקומי וביררתי את זה גם עם עוד עוד והוא אמר לי. שסוג בשיתוף שלי בעבירה זה מבצע בצוותהעונש כמו המבצע העיקרי מה לך יש להגיד גנבתי על ההסבר שנתת לי שלתת מפתח לפריצה ושאלה תכננת הכול אחרי שכתבת טת המפתח זה חמור מאוד אז באמת. על גניבת מפתח ולתת לאחר זה בעצם שותף מלא כלומר בצוותא עונש מלא ? תודה רבה ולילה טוב את עוד מצוינת

    11 באפריל 2012