• 25 באפריל 2012

    לגבי גילו של בני וקשירת קשר לפשע..

    גילו של בני 20 וחצי והוא בעצם זה שקשר את הקשר לפשע את מבינה הוא הגה את כל הרעיון וקשר את הקשר ונתן גם אמצעים לבחיצוע לא משנה מה עד כמה הקשירת קשר הזו חמורה??

    25 באפריל 2012