• 3 בספטמבר 2011

  ביטוח נסיעות לחו"ל

  שי,
  לא כל פוליסות ביטוח נסיעות הן זהות. רובן דווקא מחריגות את הנזקים שאתה מדבר עליהם. יש לבדוק את הפוליסה הספציפית שרכשתם.
  לחלופין, פנה בדרישה לחברת הביטוח, וראה מה תהיה התגובה.

  3 בספטמבר 2011
 • 5 בספטמבר 2013

  ביטוח נסיעות לחו"ל

  זה לשון הסעיף בפוליסה:

  גיוס חרום של המבוטח לשרות
  מילואים על פי צו קריאה מיוחד )צו 8(
  ע"י גורם צבאי מוסמך בתקופה של 7
  ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן
  של יציאת המבוטח לחו"ל.
  הפיצוי על פי סעיף זה יחול אך ורק
  על הפסדי המבוטח כאמור לעיל ולא
  על הפסדי המלווה כאמור לעיל אשר
  נגרמו עקב גיוס המבוטח על פי צו
  הקריאה.

  האם זה משתווה לאנשי קבע?
  ומה זה אומר מחריגות?

  5 בספטמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?