• 9 בספטמבר 2012

  פטור מלא או חלקי

  האם על עיוורון בעין אחת מגיע פטור מלא או חלקי ממס הכנסה?

  9 בספטמבר 2012
 • 11 בספטמבר 2012

  פטור מלא או חלקי

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות בין השאר לעיוור או נכה בשיעור של 100%,
  או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.
  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הבאים:

  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ז - 1959 (נוסח משולב).
  חוק נכי המלחמה הנאצים, תשי"ז - 1957,
  חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל 1970,
  פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה -1995,
  חוק שירות הסעד (תעודת עיוור).
  זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

  אולם, במידה וישנו עוורון חלקי בעין אחת, על פניו לצערנו לא יינתן הפטור.

  11 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?