פטור מלא או חלקי - פורום פטור ממס הכנסה

שאלה חדשה
 • שלום

  נשלח ע"ישלום 14:24, 9 בספטמבר 2012

  האם על עיוורון בעין אחת מגיע פטור מלא או חלקי ממס הכנסה?

  השב
 • 09:50, 11 בספטמבר 2012

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות בין השאר לעיוור או נכה בשיעור של 100%,
  או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.
  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הבאים:

  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ז - 1959 (נוסח משולב).
  חוק נכי המלחמה הנאצים, תשי"ז - 1957,
  חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל 1970,
  פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה -1995,
  חוק שירות הסעד (תעודת עיוור).
  זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

  אולם, במידה וישנו עוורון חלקי בעין אחת, על פניו לצערנו לא יינתן הפטור.

  תגובה