• 9 באוקטובר 2012

  100% נכות

  אני מקבל קצבה חודשית לפי 100% נכות. הנכות נקבעה לי לפני 5 חודשים. ביום ראשון אני חוזר לעבוד אחרי שלא עבדתי יותר מחצי שנה. מה אני צריך לעשות כדי לקבל פטור ממס הכנסה?

  9 באוקטובר 2012
 • 16 באוקטובר 2012

  100% נכות

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  עיוור
  או נכה בשיעור של 100%, או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,
  או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד. הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.
  יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל- 184 יום, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

  לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.

  כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:
  5.1 טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס"
  5.2 טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). - עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
  5.3 טופס ויתור סודיות (169ב).
  5.4 שובר אגרה ששולם למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את
  השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
  בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.

  16 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?