• 14 בינואר 2013

  הכנסות פטורות ממס

  שלום רב,
  יש לי שאלה קצת כללית, מהן המטרות של סעיפי הפטורים המפורטים בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה?

  14 בינואר 2013
 • 17 בינואר 2013

  הכנסות פטורות ממס

  פקודת מס הכנסה מאפשרת לעיוור ונכה לקבל פטור ממס על הכנסותיהם. הפטור יינתן על הכנסות הנכה/ עיוור מיגיעה אישית כגון משכורת או הכנסה מעסק, ואף, במקרים מסויימים גם על הכנסות פאסיביות, שלא מיגיעה אישית, כגון הכנסות ריבית, דיבידנד ודמי שכירות.

  רציונאל סעיף 9(5) לפקודה, קובע כי הפטור יחול על הכנסותיהם של עיוור או של נכה בשיעור של 100%באופן גורף. כמו כן, נכה בשיעור של 90% נכות לפחות, אשר קביעת שיעור הנכות נובעת מחישוב מיוחד של הליקוי באיברים שונים ולו לא היה מחושב תחשיב זה, הייתה נקבעת נכות של 100% בגינה יהיה זכאי אותו נכה לפטור ממס, כאשר הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  קביעת הנכות הרפואית ושיעורה עשויים להיקבע על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי או על ידי וועדה רפואית שתקבע את הנכות ע"פ אחד החוקים המפורט בפקודת מס ההכנסה.

  17 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?