• 11 באפריל 2012

  בענין צוואה

  הסדר היה כזה: הוגשה בקשה למתן צו ירושה לרשם. לאחר מכן אני הגשתי בקשה למתן צו קיום צוואה. ולאחר מכן הוגשה התנגדות לבקשה שלי ע"י אותו אדם שהגיש את הבקשה למתן צו ירושה. שלושת הנ"ל עברו כעת לביהמ"ש.

  האם עליי היה להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה? סברתי שאם יש צוואה די שאגיש בקשה למתן צו קיום צוואה ולכן לא הגשתי התנגדות. האם היתה עליי חובה להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה? ואם כן- האם זה יכול להתעורר בדיון ולפעול נגדי?

  11 באפריל 2012
 • 11 באפריל 2012

  התנגדות לצוואה

  יש להתייחס לדברים מכאן ואילך ככל הליך בבית משפט. הבקשה לצו יורשה היא כתב תביעה. מן הראוי שיוגש כתב הגנה שהוא למעשה ההתנגדות שלך לצו הירושה.

  11 באפריל 2012
 • 11 באפריל 2012

  בענין צוואה - תגובה לעמית

  סעיף 67 לחוק הירושה קובע כך

  :"הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו"

  העובדה שהוגשה צוואה והתיק הועבר לבית המשפט איננה מספיקה תמיד, שכן קיימות עילות להתנגדות לצו ירושה שאינן קשורות בקיומה של צוואה, אלא בפסלות יורשים לרשת מכל מיני סיבות- למשל אם יורש השמיד צוואה או אם יורש הורשע במותו של המוריש, וישנן דוגמאות נוספות.

  לכן אני הייתי מציעה להגיש את ההתנגדות בכל מקרה, בעיקר מפני שיש לקחת בחשבון תסריט היפותטי שבו הצוואה שבידיך תבוטל מסיבה כל שהיא - ולאפשר לך להציג טענות נגד צו הירושה גם במצב זה.

  עו"ד אתי סדיס

  11 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?