• 18 במאי 2012

  יורש על תנאי או חיוב יורש

  שלום רב
  ברצוני לדעת האם על פי הניסוח הספציפי הנ"ל מדובר ביורש על תנאי או לחילפין חיוב יורש , שאלה שניה כיצד אפשר לוודא כי הזכויות לא יעברו אלא רק לאחר מילוי התנאי או החיוב .

  "את כל זכויותיי מכל מין וסוג שהם,בבית בר'ח .........הידוע כגוש .....הנני מוריש לבתי ...בכפוף להעברת הזכויות בבית לבתי....תשלם בתי לבני...סכום בסך השווה לשליש משוויו של הבית ,נכון למועד פטירתי,כפי שייקבע על ידי שמאי מוסמך המוסכם על בני ובתי".

  18 במאי 2012
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 20 במאי 2012

  יורש על תנאי או חיוב יורש

  1. פרשנות הוראה בצוואה אינה נעשית במנותק מכל הצוואה. אי אפשר לתת פרשנות מבלי לראות את כל הצוואה.
  2. לו כל הצוואה היתה מסתכמת במשפט שכתבת, אפשר לומר שכנראה מדובר בהורשה עם חיוב לעשות מעשה
  3. בהורשה עם חיוב מי שזכאי לפי החיוב יש לו עילת תביעה כלפי היורש החייב.

  20 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?