• 7 בפברואר 2013

  בטיוטת הסכם לדירה כתוב כך:

  והואיל והמנוח נפטר ביום ...והותיר אחריו צוואה אשר קוימה על ידי הרשם לענייני ירושה ב...בתיק ..... מיום....ובהתאם לצוואה זוכים המוכר ואחותו , הגב' ., בזכויותיו של המנוח בחלקה.

  והואיל והוגשה בקשה לתיקון צו קיום הצוואה בפני הרשם לענייני ירושה באופן בו נוספו ילדיהם של המוכר ואחותו כנהנים נוספים וכן ילדיו של המוכר הגישו הודעות הסתלקות לטובת אביהם המוכר. רצ"ב צו קיום צוואה מתוקן ומסומן כנספח ד'.

  והואיל ובהתאם להסכם חלוקת העיזבון שנחתם על ידי הנהנים בצוואתו של המנוח יוחדה דירה מס' .... על הצמדותיה (להלן – "הדירה") בשלמותה למוכר וכי בכפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה (בשל היות ילדיה של...קטינים) לא תהיה כל מניעה חוקית ו/או אחרת מצידו לממש את זכויותיו. רצ"ב הסכם חלוקת עיזבון ומסומן כנספח ה' להסכם.
  ===============
  אודה לתשובה/עצה שאינה מבקשת להגיע לפגישה עם היועץ....בלי לתפוס במילה

  7 בפברואר 2013
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 7 בפברואר 2013

  טיוטת הסכם למכר דירת ירושה :

  לפני שאכתוב תשובה, או אתן עצה, או אזמן לפגישת יעוץ בתשלום, עלי לדעת - מהי שאלתך?

  7 בפברואר 2013
  • 8 בפברואר 2013

   השאלה היא כמובן- האם ומה גודל הסיכון לקונה

   8 בפברואר 2013
   • 10 בפברואר 2013

    יותר ספציפי

    האם תכנון מס לגיטימי לעניין סעיף 72 לחוק הירושה בשיהוי של כמה חודשים בודדים? יש פסיקה ספציפית?

    10 בפברואר 2013
    • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 10 בפברואר 2013

     יעוץ לעסקת מקרקעין

     אתה מבקש יעוץ מס לעסקה מורכבת במקרקעין - אין זה ראוי ונכון לתת יעוץ מס מבלי לדעת את כל העובדות הכרוכות בענין ומבלי לקרוא את כל החוזה וכל המסמכים הקשורים בו.

     10 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?