• 29 בפברואר 2016

  טיפול בתיק עתירה מנהלית

  שלום רב, אני מבקש לעתור כנגד הרשויות. ידוע לי שבתיק מעין זה שכר הטרחה המקובל הוא סכום קבוע וידוע מראש ולא כתלות בהישג כזה או אחר שיושג או לא יושג כתוצאה מהעתירה. השאחה שלי היא האם מקובל לכלול בהסכם שכר הטרחה הבסיסי גם מספר מסוים של דיונים/בקשות/מכתבי פניה לרשות וכדומה, או שלכל אחד מאלה עלות נפרדת. תודה

  29 בפברואר 2016
 • 29 במרץ 2016

  טיפול בתיק עתירה מנהלית

  שלום רב,

  בהחלט ניתן לכלול, ומנגד בהחלט ניתן לסייג ולדרוש תשלום נוסף בגין הנ"ל. הדבר תלוי בסיכום הספציפי המושג בין עורך הדין ללקוחו, רצוי במסגרת הסכם שכ"ט סדור וחתום.

  29 במרץ 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?