• 28 במרץ 2016

    שכט מהוון בתביעת קצבה לביטוח לאומי

    ניקבע לי תוספת לקצבת נכות בביטוח לאומי בגין החמרת מצב.
    העוד דורש מימני על הדלתא את 10%+ מעמ למשך 22 שנה האם הגיוני? איך זה מחושב אם הכסף עוד לא אצלי?????

    28 במרץ 2016