• 16 באפריל 2016

  ביטול הסכם עם עו"ד באמצעות עו"ד חדש

  הודענו לעו"ד הנוכחי באמצעות עו"ד החדש שלנו על ביטול ההסכם בינינו נשלח לו מכתב על כך והוא טרם הגיב..עברו שבועיים.. כמה זמן מחכים לקבלת התגובה שלו במקרה כזה? יש לציין שהוא קיבל מראש שכר טרחה וטרם הוגשה תביעה..שילמנו עבור כלום. והפיטורין שלו מתבצעים עקב רשלנותו וחוסר אתיקה מקצועית.

  16 באפריל 2016
 • 20 באפריל 2016

  ביטול הסכם עם עו"ד באמצעות עו"ד חדש

  שלום רב,

  לא הבהרתם מה מהותו של המכתב שנשלח. אתם מבקשים שכ"ט ששולם בחזרה?

  20 באפריל 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?