• 5 במאי 2016

    הסכם שכר טרחה עם מועד הגשת תביעה

    שלום,
    חתמתי עם עו"ד הסכם שכר טרחה להגשת תביעת חוב למפרק, שמועברת לביטוח לאומי לתשלום, שבו דרשתי שיהיה רשום בהערות המועד להגשת תביעת החוב מיום חתימת ההסכם (כ-65 ימים). התביעה לא הוכנה במועד שנקבע, האם ההסכם מבוטל? האם המועד מבחינת החוק (6 חודשים מיום הוצאת צו פירוק) שהוא קצת יותר מאוחר אמור להשפיע על התוקף המשפטי של הסיכום בחוזה? האם יש לי עילת תביעה על הפרת הסכם?

    5 במאי 2016