• 10 ביוני 2016

  שכר טרחה טרם מכירת הדירה

  שלום רב.

  לפני כ6 שנים רכשתי דירה יחד עם קבוצת רכישה ,הרכישה התבצעה דרך הקבלן המבצע.(דהיינו הכסף הועבר אליו ומשם לבעלי הקרקע דרך עורך דינם).
  לפני כ24 חודשים הושלמה הבניה ולפני כ6 חוד' קיבלתי מכתב מעו"ד המייצג את בעלי הקרקע הדורש ממני לשלם 2% ממחיר הדירה בהתאם להתחייבות שחתמתי עליה,למען האמת חתמתי בשעתו על מספר מסמכים ולא זכרתי דבר זה וכשביקשתי לראות את המסמך הפלא ופלא ראתי שכתוב כך 'הואיל וטיפלתם עבורנו בכל הכרוך ברכישת הזכויות וכו' וקיבלנו על עצמנו את כל ההתחייבויות המשפטיות של הבעלים המקוריים של המקרקעין כלפיכם ובכללו התחייבות כי כל חוזי מכר הדירות שייבנו על המקרקעין ייערכו במשרדכם ואתם תהיו רשאים לשכ"ט בשיעור 2% מהתמורה המלאה בגין כל אחת מיחידות הדיור וכו' היה ולא נמכור את יחידות הדיור תוך 12 חוד' ממועד סיום בנייתן נשלם לכם את שכה"ט הנ"ל גם ללא הסכם מכר ...'

  ברצוני לדעת האם התיחחבות כזו היא תקינה שכן גביית 2% על דירה שטרם נמכרה היא בלתי נתפסת.

  תודה מראש

  10 ביוני 2016
 • 13 ביוני 2016

  שכר טרחה טרם מכירת הדירה

  גם מקרה זה מחייב ייעוץ מלא וסדור.

  13 ביוני 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?