• 6 בנובמבר 2012

    שכ"ט

    בתביעה מול המל"ל נקבעה לי גמלה חודשית. שני הצדדים( אני והמל"ל) לא ערערו.
    מהו שכ"ט המקסימלי שהעו"ד יכול על פי החוק לגבות ממני?
    האם מותר לעו"ד לגבות שכ"ט אקטוארי?

    6 בנובמבר 2012