• 26 בנובמבר 2012

    שכר טרחה גם מקצבה חודשית

    מדובר בתביעה בתאונת עבודה קיבלתי 20% נכות שמזכה גם בקצבה חודשית שולם לי סכום חד פעמי עבור הנכות רטרואקטיבית מיום התביעה ושולם לעורך הדין 20% מהסכום החד פעמי שקיבלתי. על פי טענת עורך הדין מגיע לו גם כל חודש כסף (20% מערך הקצבה) מהקצבה החודשית האם זה חוקי

    26 בנובמבר 2012