• 20 בדצמבר 2012

    שכ"ט בתובענה ייצוגית

    האם רשאים התובע המייצג ועו"ד לסכם על חלוקה בהוצאות ככל ויפסקו אם התביעה תידחה, וכן על חלוקה בכלל הרווחים - הסכום שיפסק הן לתובע המייצג והן לעו"ד - ככל והתביעה תתקבל?

    20 בדצמבר 2012