• 17 בינואר 2013

    שכר טרחת עו"ד

    האם אפשר לחלק את שכר הטרחה עבור מכירת דירה לשני חלקים?.אחד עם חתימת החוזה והשני במסירת הדירה?

    17 בינואר 2013