• 29 בינואר 2013

    שכ"ט ייצוג נגד חב' בניה

    שלום!
    לפי ההסכם העו"ד שלי דורש 15% בתוספת מע"מ מהסכום שיפסק בניכוי הוצאות אשר יסופקו. האם מדובר על הוצאות משפט או הוצאות עבור שכ"ט עו"ד שהשופט פוסק? כמו כן האם ההסכם סביר בהנחה שהתביעה ע"ס150,000
    תודה!

    29 בינואר 2013