• 10 בפברואר 2013

    ביטוח לאומי

    קיבלתי מביטוח לאומי קצבה חד פעמית בגין תאונת עבודה האם אני אמורה לשלם לעו"ד שלי עמלה כלשהי מהסכום? ומהו גובה העמלה אם לא סוכם ביננו?

    10 בפברואר 2013