• 9 במרץ 2013

    ניהול תיק

    עו'ד המנהל לי תיק פלתד כבר כמה שנים,אמרתי לו לאחרונה שאמוני בו נפגע ,אמר שאין לו התנגדות שאמצא עו'ד בתנאי שיקבל חצי מהפיצוי
    אני מנסה להבין את הפסיכולוגיה מאחרי הרעיון הזה
    האם יתכן שהוא מוותר על התיק כי יודע שהפסיד?

    9 במרץ 2013