• 25 באפריל 2013

  שכר טרחה מקצבה חודשית

  שלום רב,

  עורך דין, אשר חתם בהסכם שכר הטרחה מול הלקוח שלו על קבלת 20% מכל סכום שיתקבל, כעת צריך לגבות את שכר הטרחה מקצבה חודשית אשר הלקוח שלו יהיה זכאי למשך כל חייו.

  איך עורך ידין יבצע את הגביה, שהרי לאף אחד אין את הידע כמה זמן אכן יקבל הלקוח את הקצבה החודשית?

  תודה

  25 באפריל 2013