• 27 במאי 2013

    שכר טרחה עורך דין בתיק פלילי

    האם זה נהוג לעשות הסכם שבעל פה מול לקוח כשמדובר בייצוג לקוח בתיק פלילי? כלומר עובדה שבעצם אין חוזה שבו נחתמו התחייבויות של הצדדים?

    27 במאי 2013