• 14 ביוני 2013

    שכר טרחה בתים משותפים

    כמה מקובל לגבות שכר טרחת עורך דין לרישום בתים משותפים? משנה כמה דירות בבנין?

    14 ביוני 2013