• 13 בספטמבר 2013

    תאונה ?

    אנו מנהלים תיק פלתד שלא בטוח שבסופו יוכר כתאונת דרכים. איך מתייחסים לשכר הטירחה במיקרה שיוחלט שלא היתה תאונה?

    13 בספטמבר 2013