• 12 בינואר 2014

    שכר ראוי

    האם עורך דין אשר לא חתם הסכם שכר טרחה עם הלקוח זכאי לשכר ראוי עבור עבודתו?

    12 בינואר 2014