• 19 ביוני 2014

    תג חניה לנכה

    מה גובה שכר הטרחה שנהוג לגבות עבור השגת תג חניה לנכה

    19 ביוני 2014