• 30 ביולי 2014

    שכר טרחה כפול

    אם שכר הטרחה נקבע לפי אחוזים מהתוצאה זה הגיוני שהעו"ד יבקש תשלום גם על כל פעולה בנפרד כגון דיונים,כתיבת תגובות ו/בקשות,אין בזה כפילות???

    30 ביולי 2014