• 26 בפברואר 2015

    המשך

    שאלה נוספת לפי ההסכם שנחתם ביננו הוא יגבה 20 אחוז ממה שאקבל .הסכום שקיבלתי 65000 ועוד 15000 לעורך הדין הוצאות משפטיות

    26 בפברואר 2015