• 17 במאי 2015

    שכר טרחה מופרז

    רציתי לדעת עם עורך דין החתים אותי שהוא יקבל את קצבת הנכות שלי עד גיל 80 שנה שזה יוצא 500 קיצבאות זה חוקי ? ומה ניתן לעשות תודה

    17 במאי 2015