• 10 ביוני 2015

  האם הופר החיסיון עו"ד לקוח

  עו"ד שמונה מטעם לשכת הסיוע המשפטי ייצג בן משפחה.
  העו"ד פעל בתיק בזלזול בגין התנהלותו בן משפחתי שילם קנס
  גדול, ועל מנת לעצור התנהלות רשלנית נוספת בן המשפחה התעמת עם העו"ד
  בכתב קרי ישנה התכתבות מיילים בין העו"ד לבן המשפחה שנסתיימה בכך שהעו"ד
  החליט שהוא יוצא ומשתחרר מהייצוג. בן משפחתי לא פנה בעניין המחלוקות עם העו"ד לאף אחד. אלא -

  שהעו"ד פנה ללשכת הסיוע ודיבר שם עם מי שצריך , ואף העביר לשם את ההתכתבות
  במיילים שלו ושל מרשו הוא בן משפחתי. הנ"ל ידוע לנו כי העו"ד עצמו כתב לבן המשפחה מכתב שכך הוא פעל.

  רציתי לדעת האם בנתונים הנ"ל , חשיפת ההתכתבות הפרטית בינו לבין מרשו בפני לשכת הסיוע המשפטי
  מיוזמתו ומבלי שהואשם למול כל גורם שהוא ( האשמות נעשו במסגרת הפרטית קרי רק למול העו"ד עצמו)
  הינה חוקית? או שהיא מהווה הפרה בלתי חוקית של חיסיון עו"ד לקוח?

  תודה

  10 ביוני 2015
 • 17 ביוני 2015

  האם הופר החיסיון עו"ד לקוח

  מדובר בעניין מורכב ובשאלה מורכבת שלא ניתן להשיב עליה כראוי רק ע"פ הנתונים שהונחו ובמסגרת מצומצמת זו.

  17 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?